Home  |  Armory  |  KeyArena  |  Marion Oliver McCaw Hall  |  Search |  Map  |  Contact  |Seattle Center Facebook Seattle Center Twitter Seattle Center Instagram Seattle Center Spotlight RSS Seattle Center CenterFlashEmail Sign-up

Ad Banner
Thank you to our
Premier Partners:Kami ang pinakamagandang lugar ng pagtitipon sa bansa.  Binibigyang suporta ng mga mamamayan ng Seattle, kami ang tahanan ng pinakamahuhusay na mga organisasyong pang-kultura at pang-edukasyon, mga grupong pampalakasan, mga festival, mga programa ng komunidad at pasilidad pang-aliwan.  Kami ay naririto upang bigyang galak at inspirasyon ang human spirit sa bawat tao at ipinagbubuklod tayo bilang isang masagana at magkakaibang komunidad.

Mga Serbisyo ng Seattle Center:

Mga Pangyayari

  • Ang Seattle Center ay gumagawa ng mga programang pang-aliw na may kalidad, na libre o mura para sa komunidad at namumumo sa higit sa 5,000 mga pagtatanghal at pagdiriwang taun-taon.

Mga Festival at Pagdiriwang

  • Ang Seattle Center ay naghahandog ng maraming mga pagtitipon na pinagsasama ang komunidad upang ipagdiwang ang sining, musika, pagkain at kultura.  Kasama sa taunang pangunahing mga festival ang Northwest Folklife, Seattle International Children’s Festival, Bite of Seattle, Bumbershoot at Safeco Insurance Festál.

Mga Pasilidad

  • Mayroong anim na lugar na maaaring maarkilahan sa maikling panahon.
  • Mayroong sampung pasilidad pang-kultura -  mga teatro, mga pasilidad pang-ensayo at museo na pinapahintulutan ang mga organisasyon ng komunidad na itanghal ang kanilang sining.

Ang Seattle Center Monorail at Paradahan

  • Maraming lugar na maaaring paradahan sa paligid ng kampus o kaya naman ay pagsakay sa Monorail na dalawang minuto lamang ang layo mula sa downtown.

Mga Pampubliko at Mapunong mga Lugar

  • Ang higit sa 74 acre na kampus ng Center ay mayroong higit sa 24 acre ng bukas na lugar kasama na ang mga fountain, mga hardin at isang parke.

Makipag-ugnayan:
Para sa pangkalahatang impormasyon, makipag-ugnayan sa Customer Service sa numerong 206-684-7200 o pumunta mismo sa ika-3 palapag ng Center House Information Office.
Mga oras: Lunes-Biyernes, 8:30 ng umaga – 5:00 ng hapon

Address Pang-Koreo:
Seattle Center, 305 Harrison Street, Seattle, WA 98109

Download


Seattle Center Premier Partners
Coca-ColaAlaska AirlinesT-MobileWorldMark by Windham Microsoft
For a full list of partners click here!
About Seattle Center

Seattle Center creates exceptional events, experiences and environments
that delight and inspire the human spirit to build stronger communities.
Seattle Center Accommodations for people with disabilities provided on request.
Mayor Edward B. Murray, Director Robert Nellams
Copyright © 2016 City of Seattle, Seattle Center. Privacy Policy
Customer Service: (206) 684-7200 / TTY: 7-1-1
Seattle Center, 305 Harrison Street, Seattle, WA 98109
Seattle Center Foundation